Brunare råvatten ett växande problem

På den internationella specialistkonferensen NOM 6 presenteras aktuell forskning utmaningar och lösningar.

Vattnet i världens råvattentäkter blir allt brunare. Den så kallade brunifieringen beror på en ökning av humusämnen samt järn- och manganföreningar i vattnet. Orsakerna till den ökande brunifieringen tros vara en kombination av olika faktorer, däribland klimatförändringar med högre temperatur och mer nederbörd samt minskad försurning.

Ett brunare råvatten riskerar att ge det färdiga dricksvattnet en smak av sjövatten. Dessutom kan organiskt material vara bärare av smittämnen. Framtidens råvatten kommer att kräva mer omfattande reningsprocesser och blir därmed en stor utmaning för alla VA-verksamheter.

Den 7–10 september 2015 arrangeras den internationella specialistkonferensen NOM 6 i Malmö. (NOM är en förkortning för natural organic matter, naturligt organiskt material.) På konferensen presenteras den senaste forskningen om brunifiering i dricksvatten, avloppsvatten, återvunnet vatten, naturliga vatten och marina system.

Träffa Chris Evans som fått H.M. Konungens professur i miljövetenskap

Med delegater från över 30 länder och välrenommerade key-note speakers kan vi erbjuda dig att träffa prof. Chris Evans professor vid UK Centre for Ecology and Hydrology at University of Bangor, Storbritannien. Prof. Evans är den tjugonde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap och är idag knuten till institutionen för vatten och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

På plats finns också Kenneth M. Persson professor i teknisk vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten.

NOM 6 arrangeras av International Water Association (IWA), Lunds universitet och Sydvatten, på Malmö LIVE 8–10 september.

Kontakt på NOM 6-konferensen Malmö LIVE
Åsa Eklund, projektchef, Malmö kongressbyrå tfn 0731 531 531