Pressinbjudan – Informationsmöte för projekt Fokus Vombsjön

Vombsjön är en av Skånes viktigaste vattentäkter och den förser nästan 400 000 Skåningar med dricksvatten. Men hur mår sjön och hur kan vi säkra vattenkvaliteten i framtiden?

Projektet är ett samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön. Vilka utmaningar finns med Vombsjön idag? Hur kan vi arbeta med dessa utmaningar för att få en mer välmående sjö?

Möt projektledare Linda Parkefelt och sekreterare Anna Olsson som berättar om projekt Fokus Vombsjön. Efteråt följer tid för frågor, diskussion och ev. intervjuer.

När:  Tisdag 6 november

Tid: 15.00-17.00

Var: Övedskloster (Marknadshallen), Sjöbo.

Pressanmälan: Sandra Nordström, kommunikatör, 010-515 10 13 sandra.nordstrom@sydvatten.se

För mer information kontakta gärna:

Linda Parkefelt, projekt- och forskningsledare, 010-515 10 52 / linda.parkefelt@sydvatten.se

Utförlig information om projekt Fokus Vombsjön finns på www.fokusvombsjon.se