Goda bakterier i fokus för framtidens dricksvatten

På fredag den 26 oktober disputerar Sandy Chan med sin avhandling ”Processes governing the drinking water microbiome”. Sandy har forskat på vilken roll mikroorganismer i dricksvattnet har för rening av vattnet. Hennes resultat visar att vårt dricksvattensystem kan ändra på sammansättningen av bakterier i vårt dricksvatten vilket kan vara en viktig nyckel för att säkra framtidens dricksvatten.

I vårt dricksvatten finns miljoner mikroorganismer – en del vill vi inte ha i dricksvattnet och de renas bort i vattenverken. Men det finns goda mikroorganismer som hjälper till att rena vattnet genom att ta bort en del organiskt material samt doft och smak. Detta samhälle av mikroorganismer, så kallad biofilm, är en del av floran och finns bland annat i biologiska filter.

I sin avhandling ”Processes governing the drinking water microbiome” har Sandy Chan undersökt hur olika processer kan ändra den mikrobiella sammansättningen i vattnet och vilken roll biofilmen spelar för vattnets rening.

– Vi har inte vetat speciellt mycket om hur mikroorganismerna i vårt dricksvatten fungerar. Biofilmen kan både ställa till problem och vara en förutsättning för en säker dricksvattenproduktion, så det är viktigt att fylla kunskapsluckorna, säger Sandy Chan, industridoktorand inom teknisk mikrobiologi på Lunds Tekniska Högskola, Sweden Water Research och Sydvatten.

En av Sandys viktigaste upptäckter handlar om långsamfilter, en av de vanligare biologiska vattenreningsmetoderna i Sverige. Sandys forskning har visat att en viktig del av reningen i långsamfilter handlar om mikroorganismerna som lever i dessa.

– Långsamfilter ändrar sammansättningen av bakterier i vårt vatten utan att riktigt ändra antalet. Den här förändringen kan man mäta med metoden flödescytometri, där varje bakterie kan räknas. Flödescytometri har potential att användas på våra vattenverk. Den kan ge oss möjlighet att optimera våra filter för att hantera dricksvatten av annan kvalitet eller sammansättning, något vi inte minst kommer behöva i ett förändrat klimat, säger Sandy.

Sandy har gjort en unik studie på Ringsjöverket i Skåne, som drivs av Sydvatten. Som industridoktorand har hon kunnat ta del av den stora kunskapen som finns inom industrin och se sin egen forskning komma till praktisk nytta.

Sandys forskning har gett oss mycket värdefull kunskap om hur mikrobiologin fungerar inuti våra långsamfilter. Flödescytometrin är ytterligare ett hjälpmedel som kompletterar de traditionella analysmetoderna vi har idag. Det arbete Sandy gjort är ett riktigt bra exempel på hur forskning kan bedrivas i symbios med industrin, säger Per Johansson, produktionschef Ringsjöverket, Sydvatten.

Sandy kommer att fortsätta arbetet på Sydvatten från januari 2019.

– Jag börjar ett nytt arbete som processutvecklare på Sydvatten och tillsammans kommer vi arbeta för att utveckla laboratoriet med bland annat moderna DNA-baserade metoder. Detta kommer ge oss möjligheten att snabbare kunna följa bakterier och optimera processerna i vattenverken för att på så sätt fortsätta säkra vårt goda dricksvatten i framtiden, säger Sandy.

Här hittar du avhandlingen ”Processes governing the drinking water microbiome”

Om Sandy
Sandy är född och uppväxt i Helsingborg men flyttade till Lund för studier vid Lunds Universitet. År 2014 tog hon examen som civilingenjör inom bioteknik med specialiseringen molekylär bioteknik. År 2014 fick Sandy även Sysavstipendiet för det projektarbete hon gjorde under sitt sista studieår. Sandy är industriell doktorand inom teknisk mikrobiologi.