Flygbild över Bolmen

Om ersättning för kraftförluster i Bolmen

Enligt en dom i Mark- och miljödomstolen i juli 2016 tilldömdes Sydvatten att betala 450 miljoner till Statkraft som ersättning för kraftförluster. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och huvudförhandling kommer att ske i september.

När Sydvatten tar vatten ur Bolmen betalar vi en ersättning för kraftförluster. Sedan 2008 är det Statkraft som äger kraftverken i Lagansystemet, tidigare var det E.ON och från allra första början var det Sydkraft (som ägdes av ett antal skånska kommuner).

Sydvatten har årligen betalat en summa enligt det ursprungliga avtalet som gjordes med Sydkraft, men 2008 lämnade bolaget in en begäran om en slutreglering. I juli 2016 kom domen från Mark- och miljödomstolen i Växjö. Sydvatten tilldömdes att betala ca 450 miljoner till Statkraft. Domstolen tog bland annat inte hänsyn till de närmare 300 miljoner som tidigare betalats för kraftförluster. Sydvatten överklagade därför domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Statkraft begärde 1,1 miljarder kronor men Sydvatten tilldömdes alltså att betala ca 450 miljoner. Sydvatten har betalat ut beloppen, trots att bolaget har överklagat domen. Detta på grund av den dröjsmålsränta som skulle ha utgått enligt räntelagen § 6, vilket är referensränta plus 8 %, vilket skulle ha medfört en kostnad på ca 600 000 kr i veckan.

Sydvatten tar ut ca 1 400 liter/sekund ur Bolmen. 500 000 människor i Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv, och delar av Malmö och Staffanstorp får sitt dricksvatten från Bolmen.

I alla samhällen är dricksvatten den viktigaste gemensamma frågan att lösa. I Sverige är det ett kommunalt ansvar att invånarna har tillgång till säkert dricksvatten. I västra Skåne har 16 kommuner beslutat att de bäst uppfyller detta ansvar genom att samarbeta i det gemensamma bolaget Sydvatten AB. Sydvatten bedriver alltså en kommunal verksamhet på uppdrag av kommunerna på samma villkor som svenska kommuner gör i allmänhet. Bolaget lyder under såväl kommunallagen som lagen om allmänna vattentjänster, vilket bland annat innebär att bolaget inte får ”gå med vinst”. Sydvatten får följaktligen inte dela ut vinster till sina ägare och har därmed inget vinstintresse.