Hur använder du vatten klokt?

I Sverige behöver vi spara på vatten. På många platser i landet är det vattenbrist på grund av låga nivåer av grundvatten. Det är bevattningsförbud i ett antal kommuner. Sydvatten har god tillgång på vatten från våra sjöar, men det finns flera skäl att spara på vatten även för dig som bor i någon av Sydvattens delägarkommuner. Dels är vatten är en naturresurs som vi bör hantera varsamt, dels går år stora energimängder för att producera vatten, och i Sydvattens vattenverk når vi ibland toppar i produktionen som du kan hjälpa till att avlasta genom att minska din vattenförbrukning.

Varje person förbrukar ca 140 liter vatten per dygn. Det mesta går åt till personlig hygien och toalettspolning. Bara en liten del (10 liter) går åt till mat och dryck.

Små förändringar i vardagen gör skillnad.
Här är några tips där du enkelt kan hjälpa till att spara:

Diska och tvätta med fulla maskiner
Undvik att diska för hand och att skölja disken under rinnande kran. Vid en disk under rinnande vatten och som pågår i tre minuter slösas 18 liter vatten.

Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
Spolar du en stund för att få kallt vatten att dricka? Du kan spara 6 liter om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.

Stäng av vattnet medan du borstar tänderna
Många borstar tänderna och låter kranen stå på under tiden. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas 18 liter vatten. Borstar du tänderna på detta sätt två gånger varje dag sparas 36 liter.

Duscha kortare
Om du minskar duschtiden med 5 minuter kan du spara 60 liter.

En familj som duschar 20 minuter om dagen med ett gammalt duschmunstycke gör av med 12 liter/min. Med ett snålspolande duschmunstycke minskar förbrukningen till 7 liter/minut, vilket också minskar kostnaden per år för varje hushåll.

Trädgårdsbevattning
Samla regnvattnet i en tunna och använd det till trädgårdsbevattning. Vattna sena kvällar eller tidigt på morgonen. När du vattnar i sval jord så avdunstar mindre vatten än i varm jord på dagen.

Laga läckor
Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar. En droppande kran kan förbruka cirka 40 liter vatten per dygn. En strilande kran kan förbruka ungefär 800 liter per dygn. En toalett som smårinner kan betyda ett slöseri på 1 900 liter per dygn.

Om de siffror som nämns: Det förekommer många olika beräkningar på webbplatser och i media. Här har vi gjort en vad vi anser rimlig första sammanställning av data som vi kommer uppdatera och fylla på efter hand.