Vattenkran och vattenglas

Hur använder du vatten klokt?

I Sverige behöver vi spara på vatten. På många platser i landet är det vattenbrist på grund av låga nivåer av grundvatten. Det är bevattningsförbud i ett antal kommuner. Sydvatten har god tillgång på vatten från våra sjöar, men det finns flera skäl att spara på vatten även för dig som bor i någon av Sydvattens delägarkommuner. Det går år stora energimängder för att producera vatten, vatten är en naturresurs som vi bör hantera varsamt och i Sydvattens vattenverk når vi ibland toppar i produktionen som du kan hjälpa till att avlasta genom att minska din vattenförbrukning.

Små förändringar i vardagen gör skillnad.
Här är några tips där du enkelt kan hjälpa till att spara:

Diska och tvätta med fulla maskiner
Undvik att diska för hand och att skölja disken under rinnande kran. Vid en disk under rinnande vatten och som pågår i tre minuter slösas 36 liter vatten.

Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
Spolar du en stund för att få kallt vatten att dricka? Du kan spara 12 liter om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.

Tandborstning
Många borstar tänderna och låter kranen stå på under tiden. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas 36 liter vatten. Borstar du tänderna på detta sätt två gånger varje dag sparas 72 liter.

Duscha kortare
En familj som duschar 20 minuter om dagen med ett gammalt duschmunstycke gör av med 12 liter/min. Med ett snålspolande duschmunstycke minskar förbrukningen till 7 liter/minut, vilket också minskar kostnaden per år för varje hushåll.
Om du minskar duschtiden med 5 minuter kan du alltså spara 35 liter.

Trädgårdsbevattning
Samla regnvattnet i en tunna och använd det till trädgårdsbevattning. Vattna sena kvällar eller tidigt på morgonen. När du vattnar i sval jord så avdunstar mindre vatten än i varm jord på dagen.

Laga läckor
Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar. En droppande kran kan förbruka cirka 40 liter vatten per dygn. En strilande kran kan förbruka ungefär 800 liter per dygn. En toalett som smårinner kan betyda ett slöseri på 1 900 liter per dygn.

Om de siffror som nämns: Det förekommer många olika beräkningar på webbplatser och i media. Här har vi gjort en vad vi anser rimlig första sammanställning av data som vi kommer uppdatera och fylla på efter hand.