Nytt dricksvatten i Svedala

Svedala inklusive Krågeholm, Hyltarp, Holmeja, Sturup, Börringe kyrkby, Börringe stationsby, Nötesjö samt omgivande landsbygd övergår under vecka 12 till dricksvatten från Vombverket, Sydvatten AB. Övergången sker utan avbrott i vattenleveranserna.

Bara och Klågerup har sedan tidigare vatten från Sydvatten. Det har också kommunerna Burlöv, Malmö, Staffanstorp, Vellinge samt delar av Lund och Eslöv. Anslutningen av Svedala ger en långsiktig, högkvalitativ och effektiv dricks­vattenförsörjning för hela Svedala kommun.

Spolning kan behövas
När ett nytt vatten kommer in i ett ledningsnät måste ytskikten i ledningsnätet anpassa sig till nya förhållanden. Om det uppstår grummel, färg-, smak- och luktförändringar i ditt vatten: Spola tills vattnet är klart samt smakar och luktar bra igen.

Mjukare vatten
Vattnet kommer att bli något mjukare, från ca 8 dH till 6 dH. (dH=deutsche/tyska hårdhetsgrader). Du kan därför använda en mindre mängd tvätt- och diskmedel. Temperaturen blir cirka 2 grader högre än tidigare, men temperaturen kan variera flera grader i ledningsnätet.

Kontroll av parametrar
Vattnet från Vombverket innehåller monokloramin. För akvarieägare med fiskar och vattenlevande organismer kan det vara av intresse att kontrollera de parametrar som är av vikt för akvarier.