Elever positiva till kranvatten

Ökade kunskaper och en positiv attityd till kranvatten hos skånska elever. Det är resultatet av Drick kranvatten-projektet som pågår i Sydvattens 16 delägar­kommuner.

Idag publiceras en rapport om Drick kranvatten, skriven av Jörgen Eksell, forskare på Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Rapporten, som baseras på webbaserade enkäter samt intervjuer med elever och lärare, pekar på att eleverna har en positiv attityd till Drick kranvatten-projektet och att de upplever att de har fått ökade kunskaper om vatten. En stor andel elever har ändrat sina dryckesvanor och har börjat dricka mer kranvatten efter att ha arbetat med tema vatten.

Projektets budskap är att kranvatten är billigt, nyttigt och miljövänligt. Drick kranvatten vänder sig till högstadieskolor och består av två delar: En kranvattenautomat installeras på skolan och eleverna arbetar med tema vatten (för att underlätta för lärarna finns färdiga lektioner som är anpassade efter grundskolans läroplan Lgr 11).

Enligt rapporten är även lärarna positiva till Drick kranvatten-projektet. Lektionerna på www.drickkranvatten.se
upplevs som pedagogiska, meningsfulla och anpassade till läro­planens mål.

För mer information kontakta Anna-Karin Wickström, kommunikatör, Sydvatten, 040-35 15 63,
anna-karin.wickstrom@sydvatten.se