Dricksvattnet i del av Lund och Hjärup får annan sammansättning

Fredag den 15 mars kommer dricksvattenflödet ändras från 100 % leverans från Ringsjöverket till 50 % Bolmenvatten från Ringsjöverket och 50 % från Vombverket. Varaktigheten av förändringen beräknas till en vecka för att sedan återgå till ordinarie sammansättning.

Under veckan kommer vi som ett förberedande led i byggandet av UV-anläggningen vid Ringsjöverket, att flytta en större betongledning. Ringsjöverket kommer att vara i behov av flödesavlastning, vilket innebär att produktionen vid Vombverket kommer att ökas.

I Lunds kommun berörs följande kommundelar: Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby samt större delen av Södra Sandby.

I Staffanstorps kommun berörs endast sydöstra delen av Hjärup.

Lika hög kvalitet och tillgång på vatten
Vattenkvaliteten kommer att vara lika hög som vanligt. Det uppstår inga leverensavbrott eller minskad tillgång på vatten. Det kan förekomma grummel, färg-, smak- eller luktförändring vid omställningen av vattnet. Om det sker är åtgärden densamma som vid vanliga ledningsarbeten: spola vatten tills det är klart samt smakar och luktar bra igen.

Livsmedelsföretag, läkemedelsföretag och sjukhus bör kontrollera de parametrar som är av vikt för respektive process så att vattenbytet inte medför störningar

För akvariumägare med fiskar och vattenlevande organismer som tar sitt syre direkt ur vatten kan det vara av intresse att kontrollera de parametrar som är av vikt för akvarier

För tabell över vattensammansättning och information om återgång till ordinarie produktion se vasyd.se, sydvatten.se och staffanstorp.se