Nyfikna grannar på besök på Vombverket

Vombverket står inför flera förändringar för att kunna möta framtida krav på ett fortsatt bra dricksvatten. Med anledning av det öppnades vattenverket upp för grannar i Vombs by och övriga intressenter i området under Vombverkets dag den 7 oktober.

76 vuxna och 8 barn anmälde sig för att delta i dagen. De fick bland annat höra om Vombverkets historia och dagsläge, om framtiden och hur verket kommer att utvecklas samt om Vombsjöns status och den forskning som sker. Besökarna fick även en guidning med buss runt Vombverkets infiltrationsdammar och en guidning inuti vattenverket. Dagen avslutades med mingel och möjlighet att ställa frågor.