Logga Tänk H2O!

Över 800 nya vattenambassadörer

Årets TänkH2O! är nu slutfört. Totalt har 828 elever från 10 skolor utbildats i vattnets värde under vårens tre kurser och höstens sju kurser. Av dessa 828 elever skulle närmare 500 stycken kunna tänka sig att arbeta med vatten i någon form i framtiden.

För att öka medvetenheten om vattnets värde delar Sydvatten ut stipendiet Tänk H2O! till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med tema vatten. Stipendiet består av en vattenkurs vid sjön Bolmen i Småland för minst fyra lärare och minst 90 elever. Under två intensiva dagar på gården Tiraholm vid Bolmen, arbetar elever och lärare i grupper vid pedagogiska stationer som belyser vattenfrågor ur olika aspekter. Stationerna är miniföreläsningar, workshops eller experiment. De flesta äger rum utomhus. Stationerna leds av Sydvatten, Lunds universitet, Hylte kommun och de lärare som fått stipendiet.

Exempel på stationer som i år har hållits av stipendiater är; Hur renas avloppsvatten?, Hur fungerar allemansrätten?, Hur fungerar vattenkraft? samt en station om klimat och nederbörd med grund i SMHI:s klimatscenarier.

Elevröster om TänkH2O!

”Dagen har varit väldigt lärorik och nyttig. Jag har lärt mig otroligt mycket. Projektet som bedrivs här är nödvändigare och viktigare än någonsin för vår framtid.”

”Det har inte tidigare legat i mitt intresse att arbeta med vatten, men efter dessa dagarna så kanske.”

”Full rulle hela tiden. Bra att man får göra saker hela tiden. Roliga stationer. Bra mix mellan praktiskt och teoretiskt.”

”Jag kommer bära med mig mycket. Dels om vattnets kretslopp och hur mycket vatten det krävs till olika produktioner och hur vattnet sedan blir förorenat. Även om fiske, växter och mycket annat.”

”Stationerna var roliga och intressanta, kreativa stationer där man fick göra och lära sig något annorlunda på varenda en. Det var också kul att tälta och all personal var trevlig!”

Lärarröster om TänkH2O!

”Engagerade ledare som kunde förmedla sina kunskaper på ett enkelt och roligt sätt. Ni gjorde ett fantastiskt bra jobb. Maten var underbar”

”Väldigt intressanta stationer och välordnat program. Bra med elevaktiviteterna på stationerna. God mat och bra instruktörer.”

Filmer från höstens sista kurs med Nicolaiskolan

Film från dag 1

Film från dag 2

Deltagande skolor 2017

22–23 maj Johannes Hedberggymnasiet, Helsingborg
29–30 maj Spyken, Lund
31 maj-1 juni Spyken, Lund
4–5 september Sunnerbogymnasiet, Ljungby
6–7 september Polhemskolan, Lund
11–12 september Malmö Idrottsgymnasium, Malmö
13–14 september Polhemskolan, Lund
18–19 september Katedralskolan, Lund
20–21 september Katedralskolan, Lund
25–26 september Nicolaiskolan, Helsingborg