Är du beredd om det blir en vattenkris?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och är viktigt både för samhället i stort och för privatpersoner. Vid ett längre vattenavbrott kan det uppstå en kris. Är du beredd?

Just nu genomför bland andra Malmö stad en krisberedskapsvecka för att uppmärksamma sina medborgare om vad man själv kan göra för att förbereda sig för en eventuell kris. Under veckan uppmärksammas olika typer av kriser, bland annat vattenkriser. En vattenkris kan vara en kokningsrekommendation när det finns bakterier i dricksvattnet eller brist på dricksvatten. Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna vatten i alla lägen. Med några dunkar, en vanlig frys och möjlighet att koka ditt vatten kommer du långt.

Bra att ha hemma vid en vattenkris

  • Dunkar, gärna med tappkran
  • Hinkar
  • PET-flaskor
  • Mineralvatten
  • Kokmöjlighet

Läs mer om hur du kan förbereda dig här.

Sydvatten distribuerar vatten till bolagets delägarkommuner som ansvarar för ledningsnätet inom respektive kommun. Varje dag förser Sydvatten ca 1 miljon invånare med friskt kranvatten. För att kunna tillgodose vattenbehovet pumpas det varje dag, året runt, ut cirka 210 000 kubikmeter dricksvatten i ledningsnätet från Ringsjöverket och Vombverket. På ett år behandlas och distribueras 75 miljoner kubikmeter dricksvatten – det motsvarar ungefär 2 miljoner vattenfyllda tankbilar eller 30 000 50-meters simbassänger.