Ny intagsledning till Vombverket klar

Under november har en nybyggd intagsledning till Vombverket tagits i bruk. Den ena av två intagsledningar som leder vatten från Vombsjön till Vombverket kollapsade på morgonen den 17 februari 2011. Intagsledningen var tillverkad av trä och hade varit i bruk sedan mitten av 1950-talet.

Den gamla intagsledningen har ersatts av en 245 meter lång ledning, som består av ett dubbelmantlat plaströr där mellanrummet är fyllt med betong. Den nya intagsledningen monterades ihop vid Björkaåns mynning men under en storm i november 2011 knäcktes den dessvärre på två ställen. Sedan dess har ledningen reparerats och bogserats till intagsstationen där den har lagts på plats i en muddrad ränna på sjöbotten.

I samband med att den gamla intagsledningen kollapade, havererade även en av pumparna i intagsstationen på grund av att sand hade kommit in från den rasade intagsledningen. En ny så kallad sugbrunn har därför byggts vid intagsstationen.