Nu hävs kokningsrekommendationen i Fosie och Oxie, Malmö samt i Björnstorp, Lund – 14/8 kl 17.15

Nu visar prover att dricksvattnet i Lund och Malmö är helt rent och går bra att dricka igen, precis som vanligt. Därför hävs nu  kokningsrekommendationen i Björnstorp, Lund samt Fosie och Oxie, Malmö. 

Analyserna är klara och flera rena vattenprover visar att dricksvattnet är helt rent och håller den höga kvalitet som Livsmedelsverket kräver. Det innebär att boende i Björnstorp, Lunds kommun samt Fosie och Oxie, Malmö stad, inte längre behöver koka sitt vatten innan användning utan kan använda dricksvattnet precis som vanligt.

Kokningsrekommendationen i delar av Svedala är fortfarande aktuell och provtagningar på vattnet pågår. 

Arbetet med att laga ledningen är i full gång. Efter att läckan lagats måste vattnet i ledningen provtas för att säkerställa att dricksvattnet i kranen håller god kvalitet och uppfyller livsmedelsverkets krav. Vi kan i dagsläget inte med exakthet säga hur lång tid driftsättningen tar då det beror på när vi har godkända vattenprover. Under denna tid har Sydvatten något lägre kapacitet och vi ber därför alla att hushålla med vattnet under en tid framöver. Detta gäller alla kommuner som får vatten från Sydvatten.