Sydvatten pressmeddelande: Efter vattenläckan – viktigt att hushålla med vattnet

Under natten mot den 13 augusti skedde en större vattenläcka på en av Sydvattens huvudledningar från Vombverket.

Delar av ledningsnätet blev trycklöst vilket resulterade i att flera orter i Svedala kommun, Björnstorp i Lunds kommun samt Fosie och Oxie i Malmö stad nu har en kokningsrekommendation som sträcker sig minst tre dagar framåt.

Arbetet med att laga ledningen är i full gång. Efter att läckan lagats måste vattnet i ledningen provtas för att säkerställa att dricksvattnet i kranen håller god kvalitet och uppfyller livsmedelsverkets krav. Vi kan i dagsläget inte med exakthet säga hur lång tid driftsättningen tar då det beror på när vi har godkända vattenprover. Under denna tid har Sydvatten något lägre kapacitet och vi ber därför alla att hushålla med vattnet under en tid framöver. Detta gäller alla kommuner som får vatten från Sydvatten.

“Man ska ju alltid använda vatten på ett hållbart sätt, men det är extra viktigt att tänka på sin förbrukning nu när vi har lägre kapacitet då en av våra ledningar inte är i drift” säger Stefan Johnsson, Säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten.

Kokningsrekommendationer på följande orter i Svedala kommun; Bara, Klågerup, Vismarslöv, Eksholm, Sturup, Beden, Nötesjö, Börringe, Slättäröd, Svenstorp, Tittente, Bjärshög, Kvisslemölla, Tjustorp, Vinninge, Norrskog, Lemmeströ, Bramstorp, Resåkra och Stridsmölla. Andra delar av Svedala kommun berörs inte av kokningsrekommendationerna.

Kokningsrekommendation i Björnstorp i Lunds kommun.

Kokningsrekommendation i Fosie och Oxie i Malmö stad.

livsmedelsverket.se hittar du information om vad kokningsrekommendation innebär.

 

För mer information eller vänligen kontakta Marie Nordkvist, kommunikationschef på Sydvatten, 010-515 10 60, marie.nordkvist@sydvatten.se

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till nästan en miljon invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.