Framsida Hållbarhets- och årsredovisning 2021

Nu har vi släppt Hållbarhets- och årsredovisningen för 2021! 🎉

Sydvattens Hållbarhets- och årsredovisning för 2021 är nu klar. Redovisningen beskriver vår verksamhet och våra utmaningar ur ett ekonomiskt och ett hållbarhetsmässigt perspektiv.

Sydvattens viktigaste uppgift är att säkerställa tillgång till rent vatten, i dag och på många års sikt. Genom att vi gör det är vi också med och bär det viktiga sjätte målet i Agenda 2030, FN’s globala plan för hållbar utveckling, i den region vi verkar inom.  Ambitionen är att ge en överblick och fördjupning kring våra viktigaste utmaningar för att klara uppdraget, vad vi gör för att möta dem samt hur vi ligger till.

Som bilaga till redovisningen finns ett Klimatbokslut för året. I detta ges en mer detaljerad redovisning av arbete med att minska klimatutsläppen från verksamheten.

Läs mer om Sydvattens hållbarhetsarbete

Framsida Hållbarhets- och årsredovisning 2021

Hållbarhets- och årsredovisning 2021

Framsida Klimatbokslut 2021

Klimatbokslut 2021