Hand som tvättar en bil med tvättsvamp

Undvik att tvätta bilen på gatan, det belastar vattenmiljön i onödan

Nu inleds säsongen då många vill rengöra bilen eller företagsfordon efter en lång vinter. Men att tvätta sin bil på gatan eller på garageuppfarten, utan lämplig rening av smutsvattnet, belastar vår gemensamma vattenmiljö i onödan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i din närmaste sjö vilket förstås påverkar vattenmiljön där. På en riktig fordonstvätt, både automattvätt och i tvätthall, renas avloppsvattnet .

Vattendrag förgiftas

När man tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten skapar det framför allt lokala vattenmiljöproblem. Vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö så ska du istället tvätta bilen på en biltvätt som renar smutsvattnet.

Varje år sker cirka 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Vanliga frågor och motargument för att få tvätta bilen på uppfarten eller gatan

Föroreningarna regnar väl av när jag kör bilen i regn i vilket fall som helst?

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Men detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar mindre förorening per meter. Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från alla garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen. Att kanske 80-90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och ex fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Jag använder miljömärkta biltvättmedel, är det ok att tvätta bilen på garageuppfarten då?

Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med de olje- och asfaltrester + tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet.

Stora Biltvättarhelgen 2022 är den 23-24 april. Det är ett årligt återkommande evenemang startat av branschorganisationen Svenskt vatten.