Hållbarhets- och årsredovisning 2022, framsida

Nu är Hållbarhets- och årsredovisningen för 2022 klar! 🌟

Hållbarhets- och årsredovisningen beskriver vår verksamhet och våra utmaningar ur ett ekonomiskt och ett hållbarhetsmässigt perspektiv. Vi har dessutom färdigställt ett Klimatbokslut för 2022 vilken kan ses lite som en bilaga. I klimatboklutet ges en mer detaljerad redovisning av arbetet med att minska klimatutsläppen från verksamheten.

Framsida Hållbarhets- och årsredovisningen 2022

Hållbarhets- och årsredovisning 2022

Framsida klimatbokslut 2022

Klimatbokslut 2022

På Sydvatten jobbar vi varje dag med att producera rent och gott dricksvatten till nästan en miljon skåningar. Vi utför en  samhällsnytta med fokus på långsiktig hållbarhet. Vi som arbetar i värdekedjan för dricksvattenproduktion och avloppsvattenhantering bär ett eget mål i Agenda 2030, FN’s globala utvecklingsplan. Det är mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla. Ambitionen med vår Hålbarhets- och årsredovisning är att ge en överblick och fördjupning kring våra viktigaste utmaningar för att klara vårt uppdrag, att säkerställa tillgången till rent vatten, samt vad vi gör för att möta dessa utmaningar och hur vi ligger till.

Läs mer om Sydvattens hållbarhetsarbete

Titta gärna på filmen om Sydvatten där vi beskriver vårt uppdrag och hur vi jobbar för att säkerställa tillgången till rent vatten, i dag och på många års sikt.