Vattendroppar på grässtrån

Sydvattens hållbarhetsarbete fortsätter och tar steget in i finansvärlden

Sydvatten har i dagarna gett ut gröna obligationer till ett värde om 400 miljoner kronor och därmed säkrat en ny källa till finansiering. Intresset för obligationerna var stort hos investerarna och efterfrågan var dubbelt så stor som den utgivna volymen vilket visar på ett stort intresse för den sortens långsiktiga och trygga investering som Sydvattens obligationer är.

Sydvatten har upprättat ett grönt ramverk som beskriver hur vi ska använda pengarna. Detta innebär att vi har klassificerat våra investeringar enligt tre kategorier;

  • Hållbar vattenförvaltning
  • Klimatanpassning för att säkra framtida försörjning av färskvatten,
  • Förnybar energi

Alla Sydvattens investeringar faller inom dessa tre kategorier och de följer både vårt hållbarhetsarbete och vår långsiktiga hållbarhetsplan.

– Det är ovanligt att söka finansiering genom obligationer inom VA-branschen och vi är glada över det framgångsrika resultatet och intresset hos svenska investerare, säger Lars Rosén, ekonomi- och finanschef på Sydvatten.

– Vi har tidigare lånat pengar från banker för att kunna göra de investeringar som behövs för att långsiktigt säkra vårt samhällsuppdrag, men det här är en ny källa till finansiering vilket ger en ökad flexibilitet. I Sydvattens värdekedja är robust ekonomi en viktig del och genom obligationerna ökar robustheten och vi kan fortsätta att bygga en långsiktig, trygg och hållbar ekonomi, fortsätter Lars.

Obligationerna släpptes till ett värde av 400 miljoner kronor med en löptid om fem år och löper med en rörlig ränta på Stibor 3 månader + 0,55 % som betalas kvartalsvis.

Pengarna ska användas i enlighet med Sydvattens gröna ramverk. Sydvatten har anlitat Cicero för ”second opinion” och de graderar ramverket som ”medium green” med en ”excellent governance assessment”.

– Det har varit ett nöje att arbeta med Sydvatten om deras ganska unika Green Finance Framework, med fokus på hållbar vattenförvaltning. Tillgång till rent vatten och sanitet är en förutsättning för samhället och det är imponerande att se hur Sydvatten tar detta ansvar på ett mycket hållbart sätt som också tas upp i den andra opinionen, vilket lyfter fram Sydvatten som en pionjär när det gäller att minska koldioxidutsläppen i sin värdekedja, säger Ebba Ramel, Country Lead Sweden, Sustainable Finance Advisory

Nordea agerade ”Lead Manager” för emissionen och ” Sustainability Advisor” vid etableringen av ramverket för gröna obligationer. Advokatfirman Lindahl agerade legal rådgivare för MTN-programmet.