Nivåer i sjöarna

På grund av en ovanligt varm och torr sommar har tillrinningen till våra sjöar varit låg. Den låga tillrinningen har gjort att nivåerna i Bolmen, Vombsjön och Ringsjön är låga för säsongen. Under senare tid har den ökade nederbörden delvis stabiliserat nivåerna och bromsat ytterligare avsänkning.

Bolmen, Ringsjön och Vombsjön är alla reglerade. Bolmen regleras för vattenkraftsändamål medan Ringsjön och Vombsjön regleras av Sydvatten för dricksvattenförsörjning. Regleringen sker enligt bestämmelser i vattendomar och påverkar sjöarnas vattennivå.

I höst kommer regleringen fortsätta att påverka sjöarnas nivåer. Regleringsmönstret i Vombsjön och Ringsjön innebär att de lägsta nivåerna infaller under hösten. Detta innebär att Vombsjön och Ringsjön kan komma att sjunka ytterligare en tid framöver för att under senhösten åter börja stiga.

Sjöarnas låga nivåer utgör inget problem för dricksvattenförsörjningen.