Flygbild över Bolmen

Bevattningsförbud? Se din kommuns hemsida.

Det kan vara bevattningsförbud i en enskild kommun. Uppmaningen att spara på vatten kvarstår.

Under värmeböljan i maj var förbrukningen av vatten ovanligt hög under en väldigt lång tid och våra vattenverk var hårt ansträngda och låg nära maxkapacitet. Sedan har vi haft en normal förbrukning av dricksvatten och Sydvattens produktion befinner sig i ett mer normalt läge för årstiden. Däremot kan där vara begränsningar i en enskild kommun som medför att bevattningsförbud har införts. Sådan information anges på respektive kommuns hemsida.

Nedan följer spartips och längre ner på sidan finns fakta om sjöarna.

Här följer ett antal tips för att använda vatten smart.

 • Tvätta inte bilen just nu.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Undvik att vattna trädgården och undvik vattenspridaren. Om du måste vattna, gör det mellan kl. 00.00-06.00
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Bra att veta:

 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 12 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag.

Om vädret och sjöarna

På grund av en period med ovanligt varmt och torrt väder har tillrinningen till våra sjöar varit låg. Den låga tillrinningen gör att sjöarnas nivå har sjunkit vilket syns i både Bolmen, Ringsjön och Vombsjön. Nivån i sjöarna påverkas av vädret men också av regleringen av vattennivåer.

Bolmen, Ringsjön och Vombsjön är alla reglerade. Detta innebär att nivån i sjöarna styrs enligt vissa regler i vattendomar vilket innebär att de inte följer ett naturligt mönster. I vattendomarna har domstolen vägt samman alla enskilda och allmänna intressen som finns vid sjöarna, såsom naturvärden, dricksvattenproduktion, kraftproduktion och fiske, för att hitta en så bra lösning som möjligt för alla intressenter. Sydvatten tar ut vatten från sjöarna enligt gällande vattendomar.

Bolmen
I Bolmen regleras nivån i sjön för vattenkraftsproduktion. De nivåförändringar som syns i Bolmen orsakas av en kombination av regleringen och tillrinningen. Sydvattens uttag av råvatten påverkar endast nivån marginellt.

Ringsjön
Sydvatten tar inget vatten från Ringsjön i dagsläget. Ringsjön är en reservvattentäkt som kan tas i bruk om vattentillförseln från Bolmen hindras. Sydvatten reglerar Ringsjön enligt en vattendom och påverkar på det sättet vattennivån.

Vombsjön
I Vombsjön påverkar Sydvattens råvattenuttag till viss del nivån i sjön. Men den märkbara påverkan som kan ses under torra somrar är i första hand orsakad av låg tillrinning till sjön. Även Vombsjön regleras för att säkerställa tillgång till råvatten för dricksvattenproduktion.

Länkar till information om väder och grundvatten

SMHI beskriver överskådligt det ovanligt torra vädret i maj på sin hemsida – Maj 2018 – Sommarväder med rekordvärme.

Om du är intresserad av information om grundvatten finns det på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU:s hemsida.
Sydvatten använder inte grundvatten utan ytvatten till dricksvattenproduktion.