Är tillgången till rent vatten en självklarhet i framtiden?

Efter sommarens torka är vattenfrågan hetare än någonsin. Det talas om vattennivåer och nederbörd på både lokal, regional och nationell nivå. Alla är eniga om att vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Men vem ska arbeta med framtidens vatten? Hur många ungdomar vet att man kan arbeta med dricksvatten? Utmaningarna är stora och för att klara framtidens prövningar gäller det att redan nu jobba med att utbilda och informera om hur viktig denna fråga är och hur alla i samhället kan vara delaktiga och bidra till att trygga vår framtida vattenförsörjning.

Som ett led i detta genomför Sydvatten VA-Sveriges största pedagogiska kommunikationsprojekt, Tänk H2O!, vid sjön Bolmen i Småland.

-Tänk H2O! är en långsiktig satsning med målet att på tio år utbilda 9 000 unga vattenambassadörer. Genom Tänk H2O! uppmuntras eleverna till fortsatt utbildning och engagemang inom vattensektorn, säger Victoria Beckman, projektledare för TänkH2O!.

Tänk H2O! är ett pedagogiskt samarbete med Lunds universitet för att öka gymnasieelevers medvetenhet om vattenfrågor. Projektet är utformat som ett stipendium och erbjuder gymnasielärare och deras elever en tvådagars vattenkurs vid Bolmen. Under kursen får deltagarna vara med om workshops och miniföreläsningar om bland annat vatten som splittrar och förenar, virtuellt vatten, den hydrologiska cykeln samt hur man gör kranvatten. Varje år delar Sydvatten ut tio stipendier till gymnasielärare i Sydvattens ägarkommuner och kommunerna runt Bolmen. Kurserna för 2018 drar snart igång och bland de deltagande skolorna i år finns Malmö idrottsgymnasium och Borgarskolan i Malmö, Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg, Sunnerbogymnasiet i Ljungby och från Lund Spyken, Polhemskolan och Katedralskolan.

Kursen betonar de tvärvetenskapliga aspekterna av vatten. Den pedagogiska strategin för Tänk H2O! utgår dessutom ifrån teorier om platsbaserat lärande och utepedagogik som grund för långsiktigt lärande. Stor vikt läggs därför vid att ge deltagarna en känslomässig upplevelse av Bolmen och naturen kring sjön.

”Stipendiet är en fin möjlighet att arbeta med vatten ur flera perspektiv. På plats i fantastisk miljö studerade vi Bolmen som dricksvattenresurs, energikälla, ekosystem m.m. Friluftsliv fick vi på köpet. Här kan samhällskunskap, geografi, naturkunskap, biologi, fysik, musik och idrott samarbeta på ett enkelt sätt. Det ämnesövergripande arbetet uppmuntras och ger ringar på vattnet väl tillbaka på skolan. På vår skola har vi följt upp Bolmenbesöket med andra aktiviteter såsom att uppmärksamma världsvattendagen, FN-rollspel kring de Globala målen och projektet Påverka med estetik”, säger Ulrika Åkesson, gymnasielärare på Spyken i Lund.

Om TänkH2O!
För att öka medvetenheten om vattnets värde delar Sydvatten ut stipendiet Tänk H2O! till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med tema vatten. Stipendiet består av en vattenkurs vid sjön Bolmen i Småland för minst fyra lärare och 90 elever. Under två intensiva dagar på gården Tiraholm vid Bolmen, arbetar elever och lärare i grupper vid pedagogiska stationer som belyser vattenfrågor ur olika aspekter. Stationerna är miniföreläsningar, workshops eller experiment. De flesta äger rum utomhus.

–Är du lärare och vill åka på stipendieresa till Bolmen med dina elever? Prata ihop dig med 3 kollegor och förbered er ansökan redan nu. Stipendierna för 2019 kommer att utlysas i oktober. Mer information hittar du på www.sydvatten.se/stipendiet-tank-h2o/