Forskning i fält vid sjön Bolmen. Fotograf Tina Martin.

Många skäl att sköta sjöns vatten

Nyhet från Lunds Universitet, mån 27 juni 2022

Många skäl att sköta sjöns vatten

Att inte kunna skönja botten vid ett dopp i en av våra svenska sjöar är inget ovanligt. Sjövatten som färgas brunt av organiskt material kan vara ett problem för badande turister, men ställer främst till det för ekosystemet och dricksvattnet. Med fokus på sjön Bolmen samlas nu forskare, myndigheter och lokala aktörer i ett forskningsprojekt för att tillsammans hitta metoder som kan lösa vattenutmaningen.Porträttfoto av Tina Martin. Fotograf: Erik Andersson

En brunfärgad sjö kan liknas vid en kopp te där tebladen färgar det klara vattnet. I sjön består ”tepåsen” av organiskt material i omgivande mark, såsom växtrester och jord.

De senaste decennierna har sjöarna blivit allt brunare, berättar Tina Martin, forskare i teknisk geologi vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, och projektledare för det Formas-finansierade projektet ”Reducering av brunifiering i sjövatten”.

Bolmen särskilt viktig
Brunifiering leder till förändringar i ekosystemet och försämrar dricksvattnet – en utmaning som är särskilt angelägen att hantera i sjön Bolmen.

– Bolmen är landets tionde största sjö och en viktig dricksvattensjö. Vi måste med gemensamma krafter ta hand om den, säger Tina Martin.

Projektets gemensamma krafter är forskningsaktörer, myndigheter, kommuner, det lokala näringslivet runt sjön samt Sydvattens forskningsstation Bolmen.

Klimatförändringar och dikning delar av problemet
Till följd av klimatförändringar har vintrarna blivit kortare och perioden för växttillväxt ökat med tre veckor per år de senaste årtiondena.

/ … /

Läs resten av artikeln på Lunds Universitets webbsida

Juha Rankinen, föreståndare på Forskningsstation Bolmen berättar mer om samarbetet:

– För Bolmens Forskningsstation och Lagans vattenråd är detta projekt ett ypperligt tillfälle att undersöka möjligheten tillsammans med Teknisk geologi vid Lunds universitet. Med deras kompetens och utrustning kan vi prova möjligheterna att använda geologiska instrument för att upptäcka vad som händer i marken kring brunifieringen men också se om man kan hitta lämpliga områden för eventuella framtida åtgärder.

– Vidare så ges möjligheten med workshopen, förutom sprida aktuell forskning och kunskap kring brunifieringen, att knyta samman forskning, myndigheter, kommuner och organisationer som Lagans vattenråd för att se vad vi tillsammans kan göra för att hämma eller minska brunifieringen. Detta är helt i linje med Formas Blå Innovation utlysningen, som syftar just till att bidra med förändring där målet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna till renare vatten, biologisk mångfald och lyckliga barn!