Marianne Franke, laboratoriechef Sydvatten

Säkrare och snabbare resultat vid första provtagning

― Vi säkrar upp kontrollen på våra prover, vi lär känna vårt vatten bättre och vi kan reagera snabbare, berättar Marianne Franke stolt laboratoriechef på Sydvatten om den ackreditering som bolaget i dagarna mottagit för det mikrobiologiska dricksvattenlabbet.

En ackreditering är ett standardiserat arbetssätt där ett labb måste skapa rutiner och dokumentera processer enligt ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU. I Sverige är det Swedac som utfärdar ackrediteringar och utövar tillsyn.

Det har varit flera års arbete med att anpassa Sydvattens laboratorielokaler, få rutiner på plats och dokumentera processen för att kunna få en ackreditering som visar på kvalitet och kompetens.

Upprinnelsen till att bolaget valde att gå den långa vägen för en ackreditering av vissa mikrobiologiska analyser var att få säkrare och snabbare analyser.

― Nu har vi kortat ner svarstiden samt förbättrat kommunikationsvägarna, från den första provtagningen till att proverna rapporteras ut vilket ger en ökad trygghet för oss på Sydvatten och för våra invånare, fortsätter Marianne Franke.

I förlängningen är ambitionen att också Sydvattens delägarkommuner ska kunna få del av den kvalitet och service som ett ackrediterat mikrobiologiskt labb medför.

Sydvatten kommer även fortsättningsvis att upphandla laboratorietjänster då ackrediteringen innehåller ett begränsat antal mikrobiologiska analyser.

Bakterielaboratoriet på Sydvatten

Syftet med ackreditering är att kunna säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och god säkerhet för liv, hälsa och miljö. Ackrediteringen innebär kontroller av att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.