Kokningsrekommendationer i Höganäs och Helsingborg

Vid Sydvattens rutinkontroll av dricksvattnet i Höganäs onsdag den 30 oktober påvisades förhöjda halter av enterokocker. Höganäs kommun rekommenderar därför invånarna att koka sitt vatten som en försiktighetsåtgärd.

Sydvatten tar regelbundet prover på dricksvattnet som levereras till bolagets delägarkommuner. Provtagningen från förra veckan visade enterokocker endast i Höganäs kommun.

Provtagning i Helsingborg utförs av NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) som under helgen har påvisat förekomst av enterokocker även i Helsingborg. Därför rekommenderar NSVA kokning av vattnet i Helsingborg.

Höganäs och Helsingborg får dricksvatten från Sydvattens vattenverk Ringsjöverket. Vattnet når Höganäs via Helsingborg där det passerar genom Örbyfältet och Helsingborgs ledningsnät. Sydvattens provtagning visar ingen förekomst av enterokocker i det vatten som lämnar Ringsjöverket.

Sydvatten kommer att genomföra utökad provtagning på ett flertal platser under veckan. De första provsvaren väntas på onsdag.

För övriga upplysningar se www.nsva.se

Kort fakta om indikatororganismer/enterokocker

Sjukdomsframkallande mikroorganismer kan vara svåra att analysera rutinmässigt, framför allt för att de oftast förekommer i relativt liten mängd. Därför måste man i stället undersöka om dricksvattnet innehåller andra mikroorganismer som tyder på att vattnet kan ha blivit förorenat. Dessa kallas indikatororganismer.

Vid vattenprover i Höganäs har indikatororganismen enterokocker påträffats. Förekomst av enterokocker kan innebära ökad risk för vattenburen smitta. De flesta enterokocker är dock harmlösa tarmbakterier som förekommer i lägre antal. Höganäs kommun rekommenderar dock att alla i kommunen kokar allt dricksvatten och vatten till matlagning.

För allmän sjukvårdsupplysning ring 11 77.

Vid frågor eller annan upplysning hänvisar Höganäs kommun till, 113 13, som är ett nationellt informationsnummer.