Kokning i Höganäs kommun

Dricksvattnet i Höganäs bör kokas. Detta gäller endast Höganäs kommun då provsvar vid en rutinkontroll visade på mikroorganismer som vanligtvis inte förekommer i dricksvattnet. Den tarmbakterie som påträffats ger i de flesta fall ingen symptom på sjukdom men av försiktighetsskäl bör vattnet ändå kokas.

Proverna togs vid en rutinkontroll onsdag den 30 oktober och när svaren från proven kom på fredagen visade de förhöjda halter. Nya prover togs fredag och svar från dessa kommer på måndag. På fredag eftermiddag fanns inga rapporter om insjuknade.

Kort fakta om indikatororganismer/enterokocker

Sjukdomsframkallande mikroorganismer kan vara svåra att analysera rutinmässigt, framför allt för att de oftast förekommer i relativt liten mängd. Därför måste man i stället undersöka om dricksvattnet innehåller andra mikroorganismer som tyder på att vattnet kan ha blivit förorenat. Dessa kallas indikatororganismer.

Vid vattenprover i Höganäs har indikatororganismen enterokocker påträffats. Förekomst av enterokocker kan innebära ökad risk för vattenburen smitta. De flesta enterokocker är dock harmlösa tarmbakterier som förekommer i lägre antal. Höganäs kommun rekommenderar därför att alla i kommunen kokar allt dricksvatten och vatten till matlagning fram till och med måndag då nya provsvar väntas.

För allmän sjukvårdsupplysning ring 11 77.

Vid frågor eller annan upplysning hänvisar Höganäs kommun till, 113 13, som är ett nationellt informationsnummer.