Fortsatta kokningsrekommendationer i Höganäs

Idag kom svar på de vattenprover som Sydvatten tog i Höganäs i måndags. Proven är godkända. Det innebär att Sydvattens prover har varit godkända sedan i fredags. Det betyder tyvärr inte att man kan sluta koka dricksvattnet i Höganäs.

Innan dricksvattnet kan betraktas som fritt från skadliga mikroorganismer måste svar från Höganäs kommuns provtagning i Höganäs dricksvattennät respektive från NSVA:s provtagning i Helsingborg inväntas. De provsvaren väntas tidigast under torsdagen.

Sydvatten och Höganäs kommun rekommenderar fortsatt kokning av dricksvattnet i Höganäs kommun.

För ytterligare upplysningar se www.nsva.se och www.hoganas.se

För allmän sjukvårdsupplysning ring 11 77.