Vattenkran och vattenglas

Om kokningsrekommendationen i Lund

VA SYD har hävt kokningsrekommendationen i Lund utanför sjukhusområdet.

www.vasyd.se finns mer information och en karta över SUS som har fortsatt kokningsrekommendation.

Sydvattens provtagning visar ingen förekomst av bakterier i det vatten som lämnar våra vattenverk.