Sydvatten på Världsvattendagen med hundratals gymnasielever

Är vatten verkligen ett farligt gift? Kan vattenbrist orsaka beväpnade konflikter? Och vad betyder egentligen uttrycket ”shit matters”? Detta och mycket mer fick 350 gymnasieelever från Spyken i Lund lära sig mer om när Lunds universitet och Sydvatten firade Världsvattendagen den 22 mars. 

På stadshallen i Lund bjöds gymnasieelever och lärare på föreläsningar, workshops och diskussioner om dagens och framtidens vattenutmaningar. Bland föreläsarna fanns professor Ulf Ellervik, Sara Gabrielsson från LUCSUS samt Stina Hall från VA SYD. Från Sydvatten fanns Kristijan Pullerits, doktorand, och Kenneth M Persson, professor och forskningschef, som talare.

Karin Lexén, nytillträdd generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, gjorde sitt första offentliga framträdande med en föreläsning om vattnets roll som livsavgörande resurs.

Under Världsvattendagen axlade gymnasieeleverna olika roller som klimatskeptiker, miljömedveten förskolelärare, hypokondriker, lokalpolitiker och bildkonstnär. Syftet var att få dem att tänka kring vatten utifrån olika perspektiv, och delta i diskussioner och workshops utifrån sina förutbestämda roller.

Under eftermiddagens samlades gymnasielärare som genom workshops, diskussioner och exempel fick mer information om hur de kan undervisa om vatten och andra hållbarhetsfrågor. En av workshopsledarna var Anna-Karin Wickström från Sydvatten som höll en workshop om platsbaserat lärande med vatten som tema.

Världsvattendagen 2017 var en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och genomfördes i samarbete med Sydvatten, gymnasieskolan Spyken och Sweden Water Research.

Lyssna på Sveriges Radios inslag från Världsvattendagen. Klicka på “Lyssna från delad tidpunkt”

Läs Sydsvenskans artikel om Världsvattendagen

Läs Skånskans artikel om Världsvattendagen

Här kan du läsa mer om dagen och titta på föredragen