Klimatförändringarnas påverkan på dricksvattnet är en fråga redan idag

Klimatförändringarnas inverkan på Skånes och hela Sveriges dricksvattenförsörjning är ingen avlägsen framtidsfråga. Det är skarpt läge redan idag. Situationen kräver ökad samverkan. Det konstaterades vid ett stort seminarium som hölls i Malmö idag.

Under fredagen samlades en unikt bred grupp av beslutsfattare , tjänstemän och experter inom vattentjänstsektorn för att diskutera Skånes framtida dricksvattenförsörjning. Diskussionen baserades bland annat på rapporten ”Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat” som beskriver klimatförändringarnas påverkan på dricksvattenförsörjningen i Skåne fram till år 2100.

Utöver regionala aktörer deltog bland andra Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger, Svenskt Vattens ordförande Agneta Granberg och utredaren för den statliga Dricksvattenutredningen, Gunnar Holmgren. Seminariet arrangerades av Sydvatten tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

– För oss i vattentjänstbranschen är det mycket välkommet att behovet av samverkan och gemensam planering lyfts fram. Vi kan inte längre blunda för hur förutsättningarna för vår verksamhet påverkas av klimatförändringarna, säger Jörgen Johansson VD för Sydvatten.

Seminariet diskuterade också de långsiktiga investeringar i infrastruktur som kommer att krävas för att möta klimatförändringarnas konsekvenser. Även behovet av beredskap och krisplanering för att hantera till exempel översvämningar togs upp.

Mer information:
Jörgen Johansson, VD Sydvatten på 040-351551 eller kommunikationschef Marie Nordkvist-Persson på 040-35 15 53.

Kontaktpersoner:
Jörgen Johansson
VD
Telefon: 040-35 15 51
E-post: jorgen.johansson (at) sydvatten.se

Marie Nordkvist Persson
Kommunikationschef
Telefon: 040-35 15 53
E-post: marie.nordkvist-persson (at) sydvatten.se