Inga högfluorerade ämnen i Sydvattens dricksvatten

Med anledning av Livsmedelsverkets varning om farliga ämnen från brandskum i dricksvatten vill Sydvatten meddela att inga sådana ämnen har påträffats i bolagets vattentäkter.

Sydvatten har 2013 låtit analysera halten perfluorerade ämnen i de två råvattentäkterna Vombsjön och Bolmen samt i reservtäkten Ringsjön. Ett flertal olika fluorerade ämnen analyserades, bland annat PFOS och PFOA. Inte i någon av sjöarna detekterades några högfluorerade ämnen.

De genomförda analyserna kommer att följas upp med ytterligare provtagning på sjövattnet för att vi även i framtiden ska kunna leverera ett säkert dricksvatten. Det dricksvatten som Sydvatten producerar uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal.

Kontaktperson:
Stefan Johnsson
Säkerhets- och kvalitetschef
Telefon: 040-35 15 61
E-post: stefan.johnsson (at) sydvatten.se