Membranteknik för säkrare dricksvatten

Alla är beroende av ett säkert dricksvatten. Avancerad membranteknik kan minska risken för sjukdomsutbrott. Sedan 2012 deltar Sydvatten i GenoMembran, ett forskningsprojekt om membranteknik.

Att filtrera vatten genom membran med extremt små porer innebär att virus och andra smittämnen kan avskiljas från råvattnet. Ultrafilter är en del av membrantekniken och inkluderar filter med porer av storlekar alltifrån mikrometer ner till nanometer, det vill säga säga 0,000001 mm eller rentav helt utan porer (omvänd osmos).

Tekniken är inte bara användbar för att ta bort smittämnen ur vattnet. 75 procent av Sveriges befolkning dricker renat sjö- och flodvatten. På många håll i Sverige blir dock sjöar och vattendrag allt brunare på grund av att mängden organiskt material i vattnet ökar. Färgen i sig är inte hälsovådlig men leder till mindre tilltalande vatten liksom ökad risk för bakterier om vattnet inte renas ordentligt. Ultrafilter kan användas för att ta bort organiskt material ur råvatten, vilket gör det möjligt att byta ut reningssteg som använder en större mängd kemikalier för att rena vattnet.

Forskningsprojektet GenoMembran drivs av Sydvatten tillsammans med Norrvatten i Stockholm, Tekniska verken i Linköping, VIVAB i Varberg och Gästrike Vatten i samverkan med bland andra Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Chalmers tekniska högskola.

Sydvattens industridoktorand Angelica Lidén har genomfört försök med en pilotanläggning på Ringsjöverket. Utifrån dessa med flera försök kommer tekniken att utvärderas med avseende på bland annat vattenkvalitet, driftskostnader, processuppställning och miljöpåverkan.

Försöken har inkluderat både ultrafilter och nanofilter. Dessutom undersöks möjligheterna vid olika steg i de existerande reningsprocesserna, antingen som ett alternativ till den kemiska fällningen eller för att användas som slutpolering. Allt för att avgöra hur kranvattnet på bästa sätt är tryggt för alla att dricka även i framtiden.

Ett tecken på projektets betydelse är att Sydvatten och Lunds Universitet fick i uppdrag att arrangera specialistkonferensen NOM 6 om naturligt organiskt material i vatten, i Malmö under september 2015.
bilder-membranfilter

Bilden visar pilotanläggningen som har använts på Ringsjöverket. I det vita röret till vänster ryms de 1,5 meter långa rör som utgör membranet. Till höger: Membranet sett uppifrån. Här ser man mynningarna på de spagettiliknande rör, vars väggar vattnet trycks igenom.