Inställt p.g.a. sjukdom! – Informationsmöte för projekt Fokus Vombsjön, 19/11

Informationsmötet 19/11 2019 i Sjöbo kommunhus är tyvärr inställt p.g.a. sjukdom. Vi återkommer med nytt datum så snart vi kan.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som pågår i projektet? Skicka ett mail till fokusvombsjon@kavlingean.se så får du ett mail när ny information finns på fokusvombsjon.se

——————————————————

Kom och ta del av projekt Fokus Vombsjöns första verksamma år 2018/19. Vad har projektet utfört hittills? Vilka resultat har uppnåtts inom de arbetsområden projektet fokuserat på och hur ser det planerade arbetet ut framöver? Tala med arbetsgruppens representanter och ta del av aktuellt material. Det kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter samt delge tankar och funderingar kring projektets arbete och om Vombsjön som sjö.

Medverkande Thomas Quist (ordf., Kävlingeåns vattenråd), Karin Rengefors (professor, Lunds Universitet), Linda Parkefelt (forskningsledare, Sydvatten), Karl Asp (samordnare, Kävlingeåns vattenråd).

När tisdag 19 november kl 17-19
Var Sessionssalen, Sjöbo kommunhus
Anmälan görs till fokusvombsjon@kavlingean.se  Ange namn och antal deltagare.
OSA Tisdag 12 november. Välkomna!

Här hittar du en pdf på inbjudan. Dela den gärna till andra du tror kan vara intresserade av detta informationsmöte.

Varmt välkommen!

Läs mer om projekt Fokus Vombsjön här