Skymning över Bolmen. Foto: Bertil Hagberg

Sydvatten vill skydda vattnet i Bolmen

Sydvatten har arbetat med vattenskyddsområde Bolmen sedan 2012. Den 23:e augusti 2016 lämnades ansökan om vattenskyddsområde Bolmen in till Länsstyrelsen i Kronoberg. I veckan (v. 47, 2019) har brev skickats ut till de omkring 1 200 fastighetsägare som är berörda. Anledningen till att Sydvatten vill göra delar av Bolmen till ett vattenskyddsområde är att minska risken att vattentäkten förorenas. Omkring 500 000 invånare i västra Skåne får sitt dricksvatten från sjön Bolmen.

Läs mer om vad vattenskyddsområde Bolmen innebär på www.bolmenvatten.se

Lyssna på ett inslag på Sveriges Radio om vattenskyddsområde Bolmen (fr 24/11-2019).