Ledningsarbete 22-23 oktober 2019

Ledningsarbete 22-23 oktober 2019

Den 22-23 oktober kommer Sydvatten att utföra ett större ledningsarbete på ledningar som förser Malmö och Burlöv med dricksvatten. Detta kan medföra viss tryckförändring i kranen men det har ingen påverkat på vattenkvaliteten. Om du upplever att vattnet är grumligt, spola tills det åter rinner klart vatten i kranen.

Sydvatten utför dessa underhållsarbeten för att säkerställa kvalitet och tillgång på vatten. Dessa arbeten görs under full drift då vi varje dag, året runt, måste tillgodose vattenbehovet för invånarna (ca 1 miljon) i våra 17 medlemskommuner.