Låt ej kranen stå och rinna i onödan!

Information om ledningsarbetet under vecka 43 och 44

Du kan hjälpa till att spara vatten under vecka 43-44

Sydvatten ska koppla in en ny vattenledning söder om Lund.
Berörda kommuner är: Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala och Vellinge samt Flyinge i Eslöv.

Detta innebär att Vombverket kommer att försörja hela det södra distributionsområdet då vattenleveranserna från Ringsjöverket söderut uteblir under dessa två veckor. Kapaciteten i leveranserna är densamma som under normala förhållanden men det är bara ett av vattenverken som försörjer dessa områden.

Sydvatten och berörda kommuner går därför ut med en uppmaning att alla vattenförbrukare i dessa områden kan hjälpa till att spara vatten under omkopplingen för att säkerställa att vattenförsörjningen ska fungera även om något oförutsett inträffar.

Vid en sådan här stor omkoppling arbetar kommuner och Sydvatten mycket nära tillsammans för att säkra dricksvattenförsörjningen.

Vi vill att också du hjälper till – se våra Spara vatten-tips för hur du enkelt kan minska din vattenanvändning: https://sydvatten.se/vattenfakta/hur-anvander-du-vatten-klokt/

Information om förändrad vattensammansättning under ledningsarbetet  – klicka här!

Ändrad vattensammansättning berör Lunds centralort, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och delar av Södra Sandby, Flyinge i Eslövs kommun samt sydöstra delen av Hjärup i Staffanstorps kommun.
Vi bedömer att hushåll och den vanliga konsumenten inte kommer att märka av förändringen över huvud taget.
Länken gäller särskilt för livsmedelsföretag, läkemedelsföretag samt sjukhus och akvarium med vattenlevande organismer.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Varför ska jag spara vatten?

Du kan hjälpa till att spara vatten under vecka 43 och vecka 44. Under perioden ska Sydvatten koppla in en ny ledning och vattenleveranserna kommer att ändras. Kapaciteten i leveranserna är densamma som under normala förhållanden men det är bara ett av vattenverken som försörjer vårt område.

Är det bara hushållen som ska spara?

Nej, vi har gått ut med information brett till samtliga berörda kommuner, verksamheter och storförbrukare

Hur länge ska jag spara?

Nu uppmanar vi specifikt till att spara vatten under vecka 43–44 för att dessa arbeten ska ske. Men det finns flera skäl till att man alltid ska använda vatten på ett smart och hållbart sätt. På vår webbplats finns tips på hur man kan spara vatten i sin vardag (se www.sydvatten.se)

Hur länge pågår arbetena med den nya ledningen?

Arbetena beräknas pågå under knappt 2 veckor, 43–44.

Vilka berörs av inkopplingen av den nya ledningen?

Kommuner som berörs: Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala och Vellinge samt Flyinge i Eslövs kommun.

Lunds kommun och Hjärup i Staffanstorps kommun kommer att ha en annan vattensammansättning. En särskild information och en tabell för vattensammansättningen finns att ta del av på respektive kommuns webbsida.

Är det någon skillnad på mitt vatten?

Svedala och Vellinge har samma vatten som vanligt.

Malmö och Burlöv påverkas marginellt då en mycket liten mängd vatten kommer från Ringsjöverket och Bolmen. Konsumenter i Malmö, Burlöv, Svedala och Vellinge kommer inte att märka av förändringen över huvud taget.

Lunds centralort, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och delar av Södra Sandby, och sydöstra Hjärup i Staffanstorps kommun kommer att ha en annan vattensammansättning. En särskild information och en tabell för vattensammansättningen har tagits fram för dem. Tabell för vattensammansättning

Varför sker detta nu?

Underhållsarbeten och större förändringar planeras och genomförs vanligtvis när vattenförbrukningen är lägre för att minska eventuell påverkan på vattenleveranser. Under höst och vinter är förbrukningen lägre än på sommaren.

Var sker arbetena med den nya ledningen?

En ny vattenledning ska kopplas in söder om Lund.

Undvik att bada badkar just nu, ta hellre en kort dusch. Det går åt ca 150 liter vatten för att fylla ett badkar medan en dusch på 3 minuter bara gör av med 36 liter.

Nu är det extra viktigt att inte slösa på vatten. En rinnande kran gör av med 6 liter per minut. Stäng av kranen så sparar vi tillsammans tusentals liter
vatten.

Undvik att använda högtryckstvätt, eftersom den gör av med stora mängder vatten på kort tid. Tack