Hur ska Skånes framtida dricksvatten säkras?

14 februari arrangerar Sydvatten ett seminarium om framtidens dricksvattenförsörjning i Skåne. Vid seminariet presenteras en rapport om de klimatförändringar som kan väntas i Skåne fram till år 2100 och hur de påverkar förutsättningarna för dricksvattenförsörjningen.