On line-mätare för övervakning av dricksvattenkvalitet

On-linemätare är verktyg för att övervaka kemisk, fysikalisk och biologisk vattenkvalitet. De kan tillämpas på råvatten, under reningsprocess samt för kontinuerlig kvalitetsmätning hos slutprodukt. Kontrollerna är nödvändiga för att garantera vatten av jämn och bra kvalitet.

On-linemätare kan användas i större omfattning än vad som görs för närvarande, eftersom de kontinuerligt och i realtid ger analysresultat. Detta stämmer bättre överens med modern processövervakning. Säkerheten förbättras när varningssystem kopplas till övervakning och leder till en möjlighet att tidigare kunna bedöma och åtgärda problem.

Läs mer i rapporten (öppnas i ett nytt fönster).