Bolmen

Hur säkerställer vi bra dricksvatten i hela Sverige?

Sydvatten i Almedalen tisdag den 4 juli kl. 09.45 på Vattenforum i Trädgården, Mellangatan 1.

Dricksvattenfrågan håller på att dela Sverige i ett A- och ett B-lag. Många kommuner, inte minst i glesbygden, kan i framtiden ha svårt att garantera sina invånare ett rent dricksvatten. Det krävs samarbete över kommungränserna och mellan stad och land för att lösa denna samhällsutmaning. Detta kommer att diskuteras på Sydvattens seminarium under Almedalsveckan.

Medverkande:
Anna Thomasson, Docent, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Magnus Montelius, Rådgivare managementfrågor, Svenskt Vatten
Jörgen Johansson, VD, Sydvatten
Karin Thomasson, 4:e vice ordförande, SKL
Lennart Sorby, Verksamhetsutvecklare, Havs- och vattenmyndigheten
Cecilia Nebel, Moderator

Det är inte självklart att alla svenskar i framtiden har tillgång till rent och friskt vatten. Dricksvattenfrågan håller på att dela Sverige i ett A- och ett B-lag, eftersom hela 6 av 10 kommunala VA-organisationer anser sig ha dåliga förutsättningar för att kunna leverera ett hälsomässigt säkert vatten. Främst gäller det kommuner i glesbygd, där det är svårt att hitta finansiering för de ofta omfattande renoveringar som krävs. Branschens Hållbarhetsindex visar också att skillnaden mellan mindre och större kommuner ökar. Ska vi tvingas acceptera att tillgången till rent vatten slutar att vara en självklarhet? Eller finns det lösningar genom kommunala och/eller statliga initiativ som uppmuntrar till samarbete? Ett seminarium om en av framtidens stora samhällsutmaningar – tillgången till rent vatten.

Välkommen till Sydvattens seminarium i Almedalen tisdagen den 4 juli kl. 09.45-10.45 på Vattenforum i Trädgården, Mellangatan 1.

Läs mer på Almedalsveckans webb och på Vattenforum

Kontaktperson: Marie Nordkvist Persson, kommunikationschef, tfn 010-515 10 60