AquaNet på plats i Bolmen

Efter ett antal veckors arbete och problemlösande är nu plattformen med mesokosmer, speciella behållare fyllda med vatten och mätinstrument, utplacerad i Bolmen och den första serien av mätningar har påbörjats.

Vid mätningarna mäter man bland annat pH, temperatur, ljusinsläpp på olika djup, klorofyll. Man tar även vattenprover från mesoskosmerna för att undersöka plankton, näringsämnen, DNA med mera. Proverna filtreras på labbet och skickas sedan till Uppsala för vidare analyser.

Detta är de första studierna vid den nya forskningsstationen vid Bolmen och är ett samarbetsprojekt med SITES-projektet AquaNet. I AquaNet synkroniseras vatten- och klimatforskning med fyra andra sjöar från norr till söder och samma studier genomförs på samtliga sjöar. De första mätningarna görs fram till mitten av juli för att sedan göra ett uppehåll till mitten av augusti då nya mätningar görs.

Plattform Bolmen

Följ det fortsatta arbetet på Forskningsstation Bolmens facebook-sida

Läs mer om Forskningsstation Bolmen