Professor Kenneth M Persson

Kenneth M Persson vinner VATTEN-priset!

Stort grattis till VATTEN-priset Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten!

Kenneths egna ord om att han tilldelats priset:
– Vad jag är särskilt hedrad över är prismotiveringen “Som professor vid Teknisk Vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten har han spelat en stor roll i framtagandet av ny kunskap som ökat förståelsen för dricksvattenrening. Hans förmåga att bygga nätverk är något utöver det vanliga och listan över resultat är lång.”
– Jag hoppas få fortsätta ta fram framtidsvisioner och initiativ som kan ge positiva avtryck i vattenbranschen.

Föreningen Vattens fulla motivering

Kenneth M Persson är en fantastiskt kreativ person med en stor förmåga att bygga nätverk och driva strategisk utveckling.
Som professor vid Teknisk Vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten har han spelat en stor roll i framtagandet av ny kunskap som ökat förståelsen för dricksvattenrening. Hans förmåga att bygga nätverk är något utöver det vanliga och listan över resultat är lång. Som exempel kan nämnas att han är grundare till WIN Water och LU Water. Tillsammans med andra har han också bidragit till uppbyggnad av Sweden Water Research och den nationella Vattenforskarskolan.
Kenneth har också en författarförmåga som gett sig uttryck i både vattenpoesi och kulturhistoriska böcker som exempel ”Skrivet i Vatten”, ”Malmö den törstande staden” och ”Svenska vattentorn”.
Kenneth kan på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.

Föreningen Vattens statuter

Priset utdelas till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etc. på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården.