Bolmen

Forskningsstation Bolmen invigd

invigning forskningsstation mindreIdag, den 23 maj, invigde Eskil Erlandsson Forskningsstation Bolmen på Tiraholms gård i Hylte kommun. På plats fanns också närmare 100 elever från Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg som deltog i Sydvattens vattenkurs TänkH2O!. (På bilden Sydvattens ordförande Håkan Fäldt tillsammans med Eskil Erlandsson.)

– Det är fantastiskt att Sydvatten satsar på en forskningsstation. Den kommer att bidra till vetenskaplig kunskap och kommer att få ett stort värde för regionens utveckling, säger Eskil Erlandsson (C), riksdagsledamot.

Forskningsstationen kommer att bemannas av personal från Sweden Water Research och Sydvatten och kommer att vara öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen.

– Det kommer att vara ett kvalificerat fältlaboratorium. Till att börja med kommer det finnas en grundläggande utrustning och instrument, efterhand som vi ser vad som behövs kommer vi att komplettera utrustningen, säger Linda Parkefelt, forskningsledare på Sydvatten, Sweden Water Research och forskningsstationen.

Redan innan forskningsstationen var på plats kunde man se att forskningen startat vid sjön. Sweden Water Research, i samarbete med SITES-projektet AquaNet, har placerat ut behållare, mesokosmer i sjön. Mesokosmer är en typ av forskningsutrustning som möjliggör olika typer av mätningar och analyser över tid. AquaNet-projektet ska göra så att vatten- och klimatforskning för sjöar i Sverige, från Västerbotten till Småland, kan synkroniseras, så att samma slags studier genomförs i hela Sverige samtidigt.

– Parallellt med AquaNet planerar vi att under sommaren ta bottensedimentprover för att titta på vad botten är gjord av och hur det kan påverka vattenkvaliteten i sjön. Vi planerar också att göra en kunskapssammanställning över forskning som tidigare har gjorts på Bolmen, från 1960-talet fram till i dag, säger Linda Parkefelt.

– Att få en forskningsstation vid Bolmen betyder mycket för Hylte och de andra kommunerna runt sjön. Det har ett stort värde såväl regionalt som nationellt och internationellt. Det här är ett tecken på att Bolmenbygden har stor utvecklingspotential, säger Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun.

Under förmiddagen fick deltagarna också höra mer om och besöka Sydvattens gymnasiekurs TänkH2O! samt Tiraholms gård.

Om forskningsstationen
Inriktningen blir i första hand miljöövervakning, fiske och fiskevård, projekt för vattenvård samt effekter av klimatförändringar på sjöekosystem. Forskningsstationen är resultatet av en gemensam satsning av Sydvatten och flera lärosäten, där främst Lunds universitet kommer att vara vetenskapligt involverad i anläggningen. Högskolan i Halmstad kommer också att vara en partner i forskningsstationen. Den finansieras regionalt och lokalt av vattenintressenterna kring Bolmen.