Informationsmöte för Fokus Vombsjön 6 nov 2018

Projekt Fokus Vombsjön
Projektet är ett samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Informationsmöte
Tisdagen den 6 november hålls två informationsmöten om projekt Fokus Vombsjön på Övedskloster.

​När: Tisdag 6 november kl. 15.00 – 17.00 och 17.30 – 19.30

Var: Övedskloster – Orangeriet/Marknadshallen

Anmälan: görs till fokusvombsjon@kavlingean.se – Ange namn, antal deltagare, samt vilket av de två mötena du önskar delta på

OSA: 30 oktober

Frågor: Kontakta Linda Parkefelt, projektledare, linda.parkefelt@sydvatten.se, 010-5151052