Åter ordinarie dricksvatten i Lund, Eslöv och Hjärup

Vid Ringsjöverket har de sista installationerna av den nya UV-anläggningen genomförts. Under tiden var det nödvändigt att avlasta Ringsjöverket genom att produktionen vid Vombverket ökades.

Det innebar att vattensammansättningen tillfälligt ändrades i delar av Lund, Eslöv och Staffanstorp som normalt får allt dricksvatten från Ringsjöverket. Från och med onsdag den 9 november kommer dricksvattnet åter från Ringsjöverket.