Elever från Polhemsskolan står i en modell av Bolmentunneln på Tiraholm.

Nu är Tänk H2O! 2023 igång

Tjohoo, nu har årets TänkH2O! dragit igång och första skolan vi hälsar välkomna är Polhemsskolan från Lund. Under fem veckor kommer vi nu undervisa ca 900 gymnasieelever och deras lärare om vatten, vattnets värde och vattnets betydelse i landskap, samhälle och för allt liv på jorden. Logga Tänk H2O!

Tänk H2O! är ett stipendium som lärare på gymnasieskolor i någon av Sydvattens delägarkommuner, samt de fyra Bolmenkommunerna, kan söka. Stipendiet erbjuder gymnasielärare och deras elever en heltäckande tvådagars vattenkurs vid sjön Bolmen och det delas ut en gång per år.

Vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor och knyter an till många aktuella ämnen inom både samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och humaniora. Kursen stöder skolans uppdrag att arbeta ämnesövergripande genom att betona de tvärvetenskapliga aspekterna av vatten. Dessutom tillämpas platsbaserat lärande och utepedagogik som grund för långsiktigt lärande. Stor vikt läggs därför vid att ge deltagarna en känslomässig upplevelse av Bolmen och naturen kring sjön.

Årets stipendiater kommer från Polhemsskolan, Bladins gymnasium, Malmö Latinskola, Sunnerbogymnasiet, Sundsgymnasiet, Malmö Idrottsgymnasium, Spyken och Stora Segerstad Naturbruksgymnasium.

Läs mer om Stipendiet Tänk H2O! här