Ex-jobbare våren 2021. Jimi Wells, Markus Rembring, Josefin Eidrup Dahlberg

Examensarbeten för Sydvatten våren 2021

Under våren 2021 drar två nya examensarbeten igång på uppdrag av Sydvatten. De har lite olika inriktningar men knyter an i hållbarhetsarbetet.

​​​​​​​Den största klimatpåverkan Sydvattens verksamhet ger upphov till är med största sannolikhet våra entreprenader. Om vi kan minska påverkan där får vi en stor effekt. Tyvärr är det svårare och klurigare att mäta och följa upp effekten av dessa än från vår normala drift. Markus Rembring och Jimi Wells som studerar sista året på civilingenjörsutbildningen Lantmäteri i Lund ska därför undersöka hur vi kan följa upp klimatpåverkan och annan hållbarhetspåverkan från våra entreprenadarbeten. Syftet med detta är att vi ska ha underlag för att kunna sätta in insatser och förbättringsåtgärder t ex genom att ställa krav i upphandlingarna där det ger den största effekten.

Markus och Jimi ska kartlägga vilka modeller som redan används av andra för att uppskatta påverkan från bygg- och anläggningsentreprenader och utifrån det ta fram en modell som passar för Sydvatten. De ska också föreslå ett eller flera motiverande nyckeltal som vi kan använda för att följa upp och utvärdera effekten. Jenny Åström är Sydvattens handledare men för att utföra arbetet kommer de främst att ha kontakt med våra projektledare.

“Vi känner oss hedrade och glada att vi får möjligheten att ta oss an detta arbete och hoppas att vi i utbyte kan leverera ett arbete som Sydvatten kan ha användning för i framtiden. För egen del ser vi examensarbetet som en god möjlighet att lära oss mer om företaget och dess verksamhet, samt om hållbarhetsarbete och planering för framtida hållbarhetsarbete” säger Markus och Jimi.

Det andra examensarbetet riktar in sig på hållbar vattenanvändning och den beteendeförändring som behöves för att påverka och motivera privatpersoner till att vara smarta i sin vattenanvändning. Vi önskar öka vår kunskap och förståelse kring privatpersoners syn på sin vattenanvändning samt få förslag och nya idéer hur vi kan påverka människor till att vara smarta i sin vattenanvändning.

Josefin Eidrup Dahlberg läser på programmet Tillämpad klimatstrategi på Lunds Universitet och hon har en bakgrund inom beteendevetenskap.

Studien kommer ta avstamp i en analys kring vad som hindrar oss från att spara vatten i våra hem och i vilka situationer vi förbrukar mest ”onödigt” vatten. Undersökningen kommer att bygga på tidigare forskning på området som även kompletteras med egna undersökningar kring hur privatpersoner ser på sin vattenförbrukning. Sandra Nordström är Sydvattens kontaktperson för detta exjobb.

“Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Sydvatten som visat stort intresse för att inkludera beteende i sitt hållbarhetsarbete. Detta engagemang tycker jag tyder på att beteendevetenskap är på väg att få större betydelse i miljö- och klimatfrågor och jag hoppas att mitt bidrag ger Sydvatten möjligheter att fördjupa sig ytterligare inom detta område” säger Josefin.

Vi ser fram emot att jobba med dessa studenter under våren och det ska bli mycket intressant att se resultaten längre fram i vår.