Regeringskansliets logga

Regeringen har beslutat om den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi

En viktig utgångspunkt för omställningen är att material ska användas mer effektivt för att minska både uttag av ny råvara och deponering av avfall. I dag orsakas ungefär hälften av klimatutsläppen och mer än 90 procent av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald av att resurser används ineffektivt.
Handlingsplanen innehåller drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Genom beslutet lägger regeringen grunden för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.
Läs mer om regeringens 100 åtgärder för cirkulär omställning av Sverige