Regeringskansliet logga

Näringsdepartementet tar fram strategi för effektiv och hållbar vattenhushållning

Vatten är en begränsad resurs och en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. För att främja ett ansvarsfullt nyttjande av Sveriges vattenresurser och säkerställa effektiv och hållbar vattenhushållning ska Näringsdepartementet ansvara för att inom Regeringskansliet ta fram en gemensam strategi under ledning av generaldirektör Ulla Sandborgh, samordnare av näringslivets vattenhushållning.

Läs hela pressmeddelandet från Regeringskansliet och Näringsdepartementet här.