Sydvatten håller seminarium under Almedalsveckan

Välkommen till Sydvattens två seminarier i Almedalen onsdagen den 6 juli kl. 11.00–11.50 och 12.10–13.00 i Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4.

Under Almedalsveckan anordnar Sydvatten två seminarier, Dricksvatten – från självklarhet till samhällsutmaning och Vatten ser inga gränser.

Dricksvatten – från självklarhet till samhällsutmaning

Medverkande:
Gunnar Holmgren, särskild utredare, Dricksvattenutredningen
Karin Thomasson, 4:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Åsa Wolgast Broberg, expert vatten, LRF
Per-Erik Nyström, dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket
Susanna Hogdin, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
Peder Eriksson, enhetschef, Länsstyrelsen Örebro län
Jörgen Johansson, vd, Sydvatten
Maria Wetterstrand, moderator

Den nyligen publicerade Dricksvattenutredningen visar att tillgången till vatten kan komma att förändras från en självklarhet till en samhällsutmaning. Det handlar om brister i planering, samarbete och kvalitet som kan ge stora långsiktiga effekter. Under seminariet presenterar utredaren Gunnar Holmgren slutsatserna i Dricksvattenutredningen. Därefter leder miljödebattören Maria Wetterstrand ett samtal där några av Sveriges främsta experter på dricksvattenförsörjning ger sin syn på innehållet i utredningen.

Dricksvatten – från självklarhet till samhällsutmaning 

Vatten ser inga gränser

Medverkande:
Kristian Wennberg, enhetschef, Länsstyrelsen Skåne
Peder Eriksson, enhetschef, Länsstyrelsen Örebro län
Gunnar Holmgren, särskild utredare, Dricksvattenutredningen
Susanna Hogdin, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
Kristina Yngwe, (C) vice ordf Miljö- och jordbruksutskottet, Riksdagens vattennätverk
Magnus Jälminger, (M) Helsingborgs stad, ordf NSVA, vice ordf Sydvatten
Jörgen Johansson, vd, Sydvatten
Maria Wetterstrand, moderator

Länsstyrelserna och kommunerna har en nyckelroll i arbetet med att säkra framtidens dricksvatten. För detta krävs nya och bättre samarbetsformer. Under seminariet berättar Länsstyrelsen i Skåne och Sydvatten om erfarenheterna från att tillsammans ta fram en regional råvattenstrategi för Skåne. Länsstyrelsen i Örebro län berättar om planeringsarbetet inför Vätternvattenprojektet som genomförs tillsammans med sju kommuner. Seminariet avslutas med en paneldiskussion om hur länsstyrelserna och kommunerna kan samarbeta på bästa sätt.

Vatten ser inga gränser

Välkommen till två seminarier om vårt viktigaste livsmedel!