Dricksvattnet i del av Lund och Hjärup

Måndag den 25 mars kommer dricksvattenflödet att återgå till normal leverans, 100 % Bolmenvatten från Ringsjöverket.

De arbeten som genomförts på verket med att flytta en större betongledning har fortlöpt enligt plan, trots att väderförhållandena varit något ostadiga. Ett större grävjobb har gjorts och återfyllning av massor pågår. Under helgen kommer den nya ledningen att fyllas med vatten och driftsättas. På måndag återgår Ringsjöverket till ordinarie produktion igen.

I Lunds kommun berörs följande kommundelar: Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby samt större delen av Södra Sandby.

I Staffanstorps kommun berörs endast sydöstra delen av Hjärup.