Kokning av dricksvatten i Lund

Dricksvattnet som Sydvatten levererar uppfyller alla kvalitetsmål. Problemen med dricksvattnet i Lund är lokalt. VA SYD undersöker källan och ansvarar för informationen. Därför hänvisar vi till VA SYD:s webbplats.